top of page

 

Politica de confidentialitate

Ultima revizuire: 28 iulie 2023

Introducere

Ne preocupăm de viața privată a utilizatorilor site-ului nostru internet și spațiului nostru mobil („site-ul„ respectiv „spațiul mobil”) și ne angajăm să protejăm și să folosim conform legii informațiile pe care utilizatorii ni le împărtășesc atunci când utilizează site-ul nostru sau spațiul nostru mobil („proprietățile noastre digitale”).

Această politică de confidentialitate descrie praticile noastre în materie de colectare, utilizare și transmitere a informațiilor dumneavoastră atunci când accesați serviciile noastre digitale de pe dispozitivele dumneavoastră.

Înainte de a accesa sau de a utiliza serviciile noastre digitale, vă rugăm să acordați atenție acestei politici de confidențialitate și să vă asigurați că înțelegeți pe deplin practicile noastre referitoare la informațiile dumneavoastră. Dacă totuși vă opuneți practicilor noastre, va rugăm respectuos să încetați utilizarea proprietăților și serviciilor noastre digitale. Utilizarea serviciilor noastre digitale este echivalentă cu acceptarea condițiilor acestei politici de confidențialitate și a amendamentelor la aceasta.

În prezenta politică de confidențialitate, veți găsi explicații la următoarele întrebări:

 • Ce informații colectăm?
 • Cum colectăm informațiile?

 • De ce colectăm informații?

 • Cine are acces la informații?

 • Unde sunt stocate informațiile?

 • Cât timp sunt conservate informațiile?

 • Utilizatorii minori

 • Cum protejăm informațiile?

 • Link-uri spre alte site-uri

 • Modificări sau actualizări ale politicii de confidențialitate

 

Ce informații colectăm?

În acest paragraf se găsesc explicații despre informațiile colectate

 • Informațiile neidentificate și neidentificabile, care pot fi furnizate prin procesul de înregistrare sau colectate atunci când utilizați serviciile noastre digitale („informații non-personale”). Informațiile non-personale nu permit identificarea persoanei de la care au fost colectate. Informații non-personale pe care le colectăm constau, în principal, în tehnicile de informații și informațiile de utilizare agregate.

 • Informații care permit identificarea individuală, adică informațiile care vă identifică sau care, printr-un efort rezonabil, pot să vă identifice („informații personale”). Informațiile personale pe care le colectăm prin utilizarea serviciilor noastre digitale sunt, în special, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa IP sau alte informații solicitate atunci când este necesar. Dacă vom combina informațiile personale cu informațiile non-personale, vom trata informațiile combinate drept informații personale pe toată durata de combinare.

 

Cum colectăm informațiile?

În acest paragraf găsiți principalele metode folosim pentru colectarea informațiilor:

 • Colectăm informații atunci când utilizați serviciile noastre. Atunci când vizitați proprietățile digitale sau când utilizați serviciile digitale, putem colecta și înregistra aceste utilizările, sesiunile și informațiile conexe.

 • Colectăm informațiile pe care le furnizați voluntar. De exemplu, colectăm informațiile pe care ni le furnizați atunci când ne contactați direct prin orice canal de comunicare (de exemplu, atunci când ne trimiteți un e-mail care conține un comentariu sau un răspuns cu informații).

 • Putem să colectăm informații de la surse terțe, așa cum este descris mai-jos.

 

De ce colectăm informații?

Utilizăm informațiile cu următoarele scopuri:

 • Pentru a furniza și exploata serviciile digitale.

 • Pentru dezvoltarea, personalizarea și îmbunătățirea serviciilor digitale.

 • Pentru a răspunde reacțiilor și solicitărilor dumneavoastră și a vă oferi asistență.

 • Pentru a analiza modelele de cereri de servicii și de utilizare.

 • Pentru scopuri interne, de cercetare sau statistice.

 • Pentru a consolida capacitatea noastră în materie de securitate a datelor și de prevenire a fraudei.

 • Pentru a cerceta eventualele încălcări, pentru a respecta clauzele noastre contractuale sau politicile noastre sau pentru a ne conforma unei legi, reglementări sau unei autorități guvernamentale.

 • Pentru a trimite actualizări, avize, documente promoționale și alte informații privind serviciile noastre digitale. Dacă vă trimitem e-mail-uri promoționale, puteți alege să nu le mai primiți prin click pe link-ul de dezactivare conținut în e-mailuri.

Cine are acces la informații?

Este posibil să împărtășim informațiile dumneavoastră cu furnizorii noștri de servicii, pentru a opera serviciile noastre (de exemplu, prin stocarea informațiilor pe servicii de găzduire digitală terțe, furnizarea de asistență tehnică etc.).
De asemenea, putem dezvălui informațiile dvs. în următoarele circumstanțe: (i) pentru a investiga, detecta, preveni sau lua măsuri privind activități ilegale sau alte fapte ilegale, suspiciuni de fraudă sau probleme de securitate; (ii) pentru a ne stabili sau exercita drepturile de a ne apăra împotriva unor acțiuni  în justiție; (iii) pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța personală și pe cele ale utilizatorilor noștri sau ale publicului larg; (iv) pentru a colecta, deține și/sau gestiona informațiile dvs. prin intermediul furnizorilor noștri de servicii autorizați (de exemplu, companii de servicii online), în măsura în care este rezonabil în scopuri comerciale; sau (v) pentru a coopera cu terții pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră. Pentru a evita orice posibilă confuzie, putem transfera și divulga către terți sau utiliza alte informații non-personale.

 

Vă rugăm să notați că serviciile noastre digitale vă permit participarea la anumite activități sociale, cum ar fi publicarea de conținut, informații sau comentarii, precum și discuțiile cu alți utilizatori. Informațiile furnizate în aceste zone pot fi citite, colectate și utilizate de alte persoane care au acces. Vă sfătuim să nu trimiteți pe un server informații care nu doriți să le faceți publice și nici să le împărtășiți cu alte persoane. Prin trimiterea de conținut pe proprietățile noastre digitale sau furnizarea lui în alt mod în cadrul utilizării unui serviciu, vă expuneți la riscuri. Nu putem controla acțiunile altor utilizatori sau membri ai publicului care pot avea acces la informațiile și la conținutul dumneavoastră. Chiar după ce au fost retrase de dumneavoastră sau de noi, informațiile dumneavoastră pot rămâne vizibile pe paginile arhivate sau în cache, sau o terță persoană a putut să copieze sau să stocheze conținutul.

 

Cookie-uri și tehnologii similare

Când vizitați sau accesați serviciile noastre digitale, autorizăm anumiți terți să utilizeze balise web, cookie-uri, pixeli invizibili, scripturi și alte tehnologii și servicii de analiză („tehnologii de urmărire”). Tehnologiile de urmărire pot permite terților să colecteze automat informații pentru a îmbunătăți modalitatea dumneavoastră de a naviga pe proprietățile noastre numerice, de a le îmbunătăți performanțele, de a vă personaliza experiența și, de asemenea, cu scopul de a îmbunătăți siguranța și prevenirea fraudelor.


Pentru mai multe informații, consultați Politica în materie de cookie-uri (mai-jos).

 

Nu partajăm adresa dumneavoastră de e-mail sau orice altă informație personală, cu societăți de publicitate online sau cu rețele publicitare fără consimțământul dumneavoastră.

Unde sunt stocate informațiile?

Informații non-personale

Vă rugăm să notați că partenerii și furnizorii noștri de servicii digitale sunt situați în întreaga lume. Toate informațiile non-personale pe care le colectăm sunt stocate și tratate după cum se detaliate în prezenta politică de confidențialitate.

 

Informații personale

Informațiile personale pot fi colectate, procesate și stocate în Statele Unite ale Americii, Irlanda, Japonia, Israel și alte jurisdicții (după cum se explică mai jos), dacă acest lucru este necesar pentru a presta servicii de calitate și dacă legea o cere.


Cât timp sunt conservate informațiile?

Vă rugăm să notați că vom conserva informațiile pe durata de timp necesară pentru a furniza serviciile și pentru a ne conforma obligațiilor legale sau contractuale care ne vizează, pentru a soluționa litigiile și respecta acordurile. Putem rectifica, completa sau șterge informațiile incomplete sau inexacte, oricând, la discreția noastră.

Utilizatorii minori


Serviciile noastre digitale nu sunt destinate utilizatorilor minori. Nu colectăm în mod intenționat informații de la copii. Dacă nu ați împlinit vârsta de 18 ani, nu trebuie să utilizați serviciile noastre digitale.

Ne rezervăm dreptul de a solicita în orice moment dovada vârstei pentru a ne asigura că minorii nu utilizează serviciile noastre.  Dacă primim infomația că o persoană minoră utilizează serviciile, putem interzice și bloca accesul acestui utilizator la serviciile noastre, astfel încât să poată fi eliminate toate informațiile stocate de către noi în ceea ce privește acest utilizator. Dacă aveți motive să credeți că un minor a împărtășit informații cu noi, vă rugăm să ne contactați după cum se indică mai jos.

 

Cum protejează Wix informațiile?

Serviciul de găzduire a proprietăților numerice este pus la dispoziție pe o platformă online, care ne permite să furnizăm serviciile. Datele pot fi stocate prin intermediul unor aplicații de stocare a datelor, baze de date sau aplicații generale ale furnizorului nostru de găzduire. Acesta stochează informațiile pe servere securizate, în spatele unui firewall și oferă un acces HTTPS securizat la majoritatea serviciilor.

 

Cu toate eforturile și măsurile luate de noi și de către serviciul de găzduire, nu putem garanta protecția și securitatea absolută a informațiilor pe care le încărcați, publicați sau împărtășiți de orice altă manieră cu noi sau cu altcineva.

Vă încurajăm să definiți parole puternice și să evitați de a ne furniza sau de a furniza oricui informații sensibile, a căror divulgare v-ar putea cauza un prejudiciu substanțial sau ireparabil. În plus, întrucât e-mail-urile și mesajele instantanee nu sunt recunoscute ca forme de comunicare sigure, vă solicităm și vă încurajăm să nu împărtășiți informații sensibile prin intermediul acestor metode.

Utilizăm informațiile dumneavoastră personale doar în scopurile definite în această politică de confindențialitate dacă:

 • utilizarea informațiilor personale este necesară pentru a executa un contract sau a lua măsuri în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră (de exemplu, pentru a furniza servicii sau pentru a furniza clientului asistență).

 • este necesar să utilizăm informațiile personale pentru a ne conforma unei obligații legale sau reglementări pertinente.

 • este necesar să utilizăm informațiile personale pentru interesele noastre legitime profesionale, cu condiția ca această utilizare să fie în orice moment proporțională și respectuoasă a drepturilor dumneavoastră la viața privată.

 

Dacă vă aflați în UE, puteți:

 • cere să primiți confirmarea că informațiile personale sunt tratate sau nu, și accesați informațiile personale pe care le stocăm, astfel încât anumite informații suplimentare.

 • cere să primiți informații personale, pe care ni le oferiți direct în mod voluntar într-un format structurat și utilizat în mod curent.

 • solicita rectificarea informațiilor personale care se află sub controlul nostru.

 • cere ștergerea informațiilor personale.

 • să vă opuneți tratamentului datelor personale de către noi.

 • solicita limitarea tratamentului informațiilor personale de către noi.

 • depune o plângere pe lângă o autoritate de control.

 

Totuși, vă rugăm să notați că aceste drepturi nu sunt absolute și pot fi limitate de interesele noastre legale sau de cerințele legale. Dacă aveți întrebări de ordin general asupra informațiilor personale, despre cum se colectează și la modul în care le folosim, vă rugăm să ne contactați.

În cadrul punerii serviciilor noastre la dispoziția utilizatorilor, informațiile dumneavoastră pot fi transferate către entități afiliate dincolo de frontierele țării dumneavoastră, în alte țări sau juridisdicții. Utilizând serviciile, consimțiți la transferul de informații în afara SEE.

Dacă vă aflați în SEE, informațiile dumneavoastră personale nu trebuie să fie transferate către locurile situate în afara SEE decât dacă există convingerea că există un nivel de protecție adecvat sau comparabil pentru a proteja informațiile personale. Se vor lua măsuri rezonabile pentru a ne asigura că există acorduri contractuale adecvate cu terții și garanții adecvate, astfel încât riscurile de utilizare ilegală, modificare, ștergere, pierdere sau furt de date să fie reduse la minimum și că acești terți acționează în orice moment în conformitate cu legile aplicabile.

Link-uri spre alte site-uri web

Serviciile noastre pot să conțină link-uri spre alte site-uri web care nu sunt exploatate de noi. Dacă apăsați pe un asemenea link, veți fi condus către aceste site-uri. Vă recomandăm să consultați politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați. Nu avem niciun control asupra conținutului, politicii de confidențialitate, practicilor acestor site-uri sau asupra serviciilor acestora și deci nu avem nicio responsabilitate în privința informațiilor dumneavoastră.


Modificări sau actualizări ale politicii de confidențialitate

Putem revizui această politică de confidențialitate atunci când este necesar, la discreția noastră, pe site-ul nostru web fiind afișată versiunea cea mai recentă (cum se indică în rubrica „Ultima revizuire”). Vă încurajăm să consultați periodic politica noastră de confidențialitate pentru a lua cunoștință de eventualele modificări. În cazul schimbărilor importante, vom publica pe site-ul nostru web un aviz pentru anunțarea acestor schimbări. Prin continuarea utilizării serviciilor noastre digitale după notificarea modificărilor pe site-ul nostru web, recunoașteți și vă dați asentimentul la modificările politicii de confidențialitate, și sunteți de acord să respectați aceste modificări.


 Contact:

 Dacă aveți întrebări generale despre serviciile noastre digitale sau informațiile pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați:

 Lavinia Olimid

 Tel: 0497 79 77 92

 E-mail: mediation.olimid@proton.me

Politica în materie de cookie-uri

Cookie-urile sunt date stocate în browserul vizitatorilor unui site web, utilizate în general pentru a urmări mișcările și acțiunile acestora pe un site web. În general, modulele cookie care sunt plasate inițial pe site-ul nostru Wix pot fi clasificate drept module cookie esențiale.

Wix utilizează cookie-uri din următoarele motive:

 • pentru a oferi o experiență optimă clienților și vizitatorilor

 • pentru a identifica utilizatorii care s-au înregistrat pe site-ul nostru

 • pentru a monitoriza și analiza performanța, funcționarea și eficiența platformei Wix

 • pentru a asigura securitatea platformei și a utilizării acesteia.   


Următoarele linkuri explică modul de accesare a setărilor cookie-urilor prin intermediul diferitelor browsere:


Pentru a nu fi urmăriți de Google Analytics pe site-urile vizitate : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

bottom of page