top of page

 

Scopul medierii este acela de a îmbunătăți relațiile dintre membrii unei familii

care se vor reîntâlni

About Me

Despre mine

Ca membru al Permanenței de Mediere de la Tribunalul de Familie din Bruxelles (2015-2017), am avut ocazia de a observa efectele procedurii judiciare asupra familiilor aflate în conflict și incertitudinea care înconjoară procesul judiciar.

 

Sunt mediator familial cu experiență profesională în învățământul superior, consultanță și formare, deținătoare a unui doctorat în contabilitate și a două certificate interuniversitare în mediere generală și mediere familială (UCL, USaint-Louis, UNamur). Ca mediator familial agreat de Comisia Federală de Mediere din Belgia, ofer cadrul în care participanții pot negocia în siguranță și, în același timp, își pot exprima sentimentele dificile.

 

De asemenea, am urmat formări de coaching coparental cu Lorraine Filion (Québec), mediere de cuplu cu Marianne Souquet (Franța) și pentru a asculta copiii în mediere cu Lorraine Filion și Bee Marique. Folosesc abordarea orientată spre soluții (Benoît Demonty - Institut Narration asbl) și centrată pe emoții (Simona Herb - Centrul Psiris) pentru a dezamorsa conflictele, a facilita comunicarea și rezolvarea problemelor în timpul sesiunilor de mediere.

Lavinia_mediation-1.jpg
About Family Mediation

Despre medierea familială

Ce este?
Pentru cine?
Durata și costul

... o serie de reuniuni în care un mediator independent și imparțial facilitează comunicarea între soți, părinți sau familii aflate în conflict și îi ajută să găsească soluții.

Mediere conjugală - sprijin cuplurile  îngrijorate de viitorul relației lor să deblocheze comunicarea pentru a ajunge la acorduri privind educația și sănătatea copiilor, finanțele, împărțirea sarcinilor, relațiile cu familia lărgită, schimbările de carieră și alte situații de tranziție.

 

Mediere de separare - sprijin părinții care se despart să comunice și să găsească un acord cu privire la aspectele financiare și cele referitoare la copii, evitând astfel proceduri judiciare costisitoare și stresante.

Mediere părinte - adolescent/tânăr adult - sprijin participanții să înțeleagă comportamentele și atitudinile celuilalt și să dezvolte strategii de rezolvare a conflictelor.

Mediere în familia lărgită  – susțin comunicarea constructivă și soluțiile creative în cazul neînțelegerilor dintre părinți, bunici, frați, surori și alți membri ai familiei cu privire la relațiile personale, succesiuni, îngrjiire etc.

O ședință de mediere durează 1h30, iar onorariul mediatorului este de 60 euro pentru fiecare participant.

Ședințele individuale durează o oră și costă 50 euro. Dacă participanții doresc redactarea unui acord scris de mediere, aceasta se calculează la tariful orar de 70 euro. În medierea familială, onorariul mediatorului este scutit de TVA.

 

Asistența judiciară în mediere este posibilă în aceleași condiții ca asistența juridică, iar nivelurile de venit eligibile sunt revizuite anual. Secțiunea Resurse a site-ului cuprinde o broșură în limba franceză despre asistența judiciară.

Costurile medierii familiale pot fi, de asemenea, acoperite de protecția juridică extinsă a anumitor asigurări familiale.

Sesiunea

O reuniune de mediere este ca și cum ai discuta o problemă complexă și delicată cu ajutorul unei persoane instruite în a face conversațiile dificile să funcționeze.

La prima reuniune, participanții își prezintă punctele de vedere și, dacă se angajează să rezolve conflictul prin mediere, semnează un angajament de mediere (protocole de médiation).

Acordul de mediere

Rezultatul final al reuniunilor de mediere este acordul de mediere care reia în scris deciziile participanților. Aceștia pot alege sau nu să transforme acest acord scris într-o hotărâre judecătorească.

După mediere

Acordul de mediere, însoțit de angajamentul de mediere  (protocole de médiation), poate fi depus la grefa (le Greffe) Tribunalului de Familie din Bruxelles. Orice parte sau ambele părți, prin intermediul unui avocat, pot cere instanței de judecată să aprobe acordul.

Contact
bottom of page