top of page
What is mediation?
Ce este medierea?

Cele mai importante principii ale medierii sunt acestea:

  • Medierea este un proces voluntar. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la mediere.

  • Toate informațiile orale și scrise împărtășite în cadrul medierii sunt confidențiale și nu pot fi utilizate în proceduri judiciare. Mediatorul nu poate fi chemat să depună mărturie în instanță.

  • Mediatorul este neutru, nu dă sfaturi juridice și nu va lua decizii pentru participanți. În cazul separărilor sau al succesiunilor sau în orice situație în care deciziile au consecințe financiare, este în interesul participanților să solicite consultanță juridică din timp. Acest lucru va ajuta participanții să înțeleagă și să evalueze propunerile primite.

Topics of discussion
Pentru cine?

Pentru soți aflați în conflict, pentru părinți care doresc o comunicare mai bună cu adolescenții sau copiii adulți, pentru frați și surori sau chiar pentru bunici, mătuși, unchi, socri sau nași care doresc să reia legătura cu nepoții, nepoatele sau finii lor.

Un părinte are dreptul să propună oricând ca mediatorul să includă copiii în mediere. Această decizie necesită acordul ambilor părinți și al mediatorului. Sesiunea incluzivă scoate în evidență punctul de vedere și sentimentele copiilor în legătură cu schimbările din structura familiei care îi afectează direct. Acest fapt poate ajuta părinții să lucreze împreună în interesul copiilor atunci când se pune problema luării unor decizii dificile.

Medierea reînvie dialogul. În perioadele de conflict, avem tendința să ne fixăm pe poziții, să ne protejăm și să plasăm toată responsabilitatea asupra celuilalt. Rezervele de empatie se epuizează și nu mai vedem contribuția noastră la interacțiunea conflictuală. Beneficiul real pentru participanți constă în experiența unui dialog diferit și mai profund, care se îndepărtează de reacția imediată, dezvăluind emoții și nevoi mai vulnerabile. La început, ghidez acest dialog, dar obiectivul final este să modelăm o comunicare pe care participanții o pot menține singuri.

Duration and cost
Durata si costul

Medierea este eficientă în ceea ce privește timpul și costurile: durata ei poate varia de la 3 sesiuni în medierea maritală la 6-8 sesiuni în medierea în caz de separare. Atunci când participanții sunt bine informați cu privire la opțiunile lor (juridice și fiscale), se poate ajunge mai ușor la un acord. Odată ce decideți să începeți medierea, întâlnirile în sesiuni săptămânale sau bilunare construiesc dialogul și facilitează găsirea unui acord mult mai eficient decât sesiunile de urgență.

Onorarii și costuri la 1 mai 2024:

  • sesiunea de mediere de 1,5 ore: 60 de euro pe persoană

  • posibilitate de a lucra în sesiuni mai lungi de 1,5 ore: 20 euro de persoană pentru fiecare jumătate de oră suplimentară

  • sesiunea de mediere inclusivă (cu participarea copiiilor): 120 de euro

  • sesiunea de mediere inclusivă (cu participarea copiiilor), alături de un psiholog: 120 de euro și onorariul psihologului

  • sesiunea individuală de 1 oră: 50 de euro pe persoană

  • provizia pentru redactarea acordului de mediere: 100 euro pe persoană

  • redactarea acordului de mediere, a altor documente, corespondență, analiză de documente: 70 euro pe oră

A mediation session
Sesiunea

Medierea începe în urma deciziei libere a participanților care se angajează să rezolve diferendul dintre ei pe cale amiabilă.  La prima ședință, îi ascult pe participanți și le prezint modul meu de lucru și protocolul de mediere. Protocolul de mediere (Protocole de médiation) este un document de aproximativ una sau două pagini. Acesta include numele participanților, subiectele pe care doresc să le discute, principiile medierii, rolul mediatorului, conduita în mediere și onorariile mediatorului. De obicei, avocații participanților nu sunt prezenți în timpul ședințelor de mediere. Aceștia își informează, consiliază și sprijină clienții în mod individual, într-o abordare care facilitează medierea.

The Mediation Accord
Acordul de mediere

Un acord de mediere încheiat în prezența unui mediator acreditat de Comisia Federală de Mediere poate fi, în principiu, declarat autentic și executoriu de către tribunal. Conținutul acestuia nu va fi pus în discuție decât în cazuri rare (de exemplu, dacă este contrar interesului copilului).

Deoarece mediatorul nu poate consilia participanții la mediere, este important ca acestia să primească consiliere juridică înainte de semnarea acordului final. De asemenea, participanții sunt încurajați să solicite consultanță fiscală sau contabilă înainte de semnarea acordului final.

După mediere
After mediation

Unul dintre participanți, participanții sau avocații lor pot solicita aprobarea unui acord de mediere privind separarea sau copiii minori de către Tribunal de la Famille din Bruxelles, pentru a-i conferi puterea unei hotărâri judecătorești. În anumite situații, cum ar fi divorțul, avocații sau notarul convertesc termenii acordului de mediere într-o formă acceptată de instanță.

Acordurile de mediere sunt suma deciziilor participanților și, prin urmare, se așteaptă să fie puse în aplicare și să funcționeze fără probleme. În cazul în care una dintre părți nu respectă un acord de mediere aprobat de instanță, acesta își păstrează puterea unei hotărâri judecătorești și este executoriu. Participanții pot reveni în mediere pentru a adapta sau modifica dispozițiile acordului, de exemplu, pe măsură ce copiii și nevoile lor cresc sau circumstanțele vieții părinților se schimbă.

bottom of page